Medåkers Friskola startar höstterminen 2021

Elevansökan är öppen

Anmälan till elevkö kan göras när som helst under året, även flera läsår i förväg.
Mer information finns på sidan
Så ansöker du till Medåkers Friskola

Vad är Medåkers Friskola?

På Medåkers Friskola går lärande och rörelseglädje hand i hand. Vi är övertygade om att färre elever i varje klass, utomhusvistelse och mycket rörelse under skoldagen bland annat främjar god hälsa, ökad koncentrationsförmåga och höga kunskapsnivåer. 

Vår skolrestaurang erbjuder näringsrik mat lagat från grunden, med närproducerade råvaror och medvetenhet kring helheten. 

Vi arbetar aktivt med inkludering och med att tillgodose varje elevs unika potential.

Medåkers Friskolas vision

Att tillhandahålla en miljö som stimulerar till lärande genom att nyttja naturen, idrotten och de senaste forskningsrönen, vilket främjar elevernas och personalens utveckling och hälsa.

Läs mer på sidan  Medåkers Friskola  

Vill du bli medlem i Medåkers Friskola ekonomisk förening?

En förutsättning för en levande landsbygd, är att det finns en skola i bygden. Hjälp oss genom att stötta vår skola.
Du behöver inte ha barn i skolan eller ha anknytning till Medåker, för att stötta oss.

Vi har två olika medlemskap, välj det som passar dig:

Medlem

Som föreningsmedlem har du har rösträtt på föreningens årsstämma och skyldighet att följa föreningens stadgar och beslut samt ställa upp med ideella arbetsinsatser för skolans och/eller föreningens utveckling om det behövs.

 

1000 kr – Insats/engångsavgift.

500 kr/årlig medlemsavgift.

Stödmedlem

Du kan bidra ekonomiskt och följer föreningens stadgar, utan att omfattas av skyldigheter på samma sätt som föreningsmedlem. Stödmedlemmar har förslags-och yttranderätt men ingen rösträtt på årsstämman.

 

500 kr/år, med erbjudande om fortsatt stöd kommande år.

Läs mer i våra stadgar, som du hittar här.

Insamlingsbössa

Det är mycket som ska komma på plats för en nystartad skola, och vi har stora visioner.
Stöd oss i uppstartsfasen!
Medåkers Friskola ekonomisk förening är 100% ideell, alla finansiella medel går oavkortat till skolverksamheten.

Din hjälp är ovärderlig!

Swisha valfritt belopp till: 123 246 29 92 eller gör insättning till bankkonto: 8182-9,13 203 767-2.