Anmälan till elevkö

Så här gör man för att anmäla sitt barn till Medåkers Friskolas elevkö:

  • Fyll i alla uppgifter. Båda vårdnadshavarna skriver under.

  • Fotografera eller scanna ifylld blankett och maila till anmalan@medakersfriskola.se
  • Alternativt posta ifylld blankett till: Medåkers Friskola c/o LR Redovisning & Revision Arboga AB, Järntorget 12, 73230 Arboga.

Så här hanteras er elevanmälan:

  • Elevanmälan tas emot och datumet noteras. Barnets namn förs in i kösystemet.

  • Bekräftelse på mottagen elevanmälan skickas till båda vårdnadshavarnas angivna mailadresser. Hanteringen sköts manuellt så bekräftelsen mailas så snart vi hunnit hantera elevanmälan. 

Så här får ni besked om elevplats:

Besked om elevplats till Medåkers Friskola skickas ut per post till de angivna adresserna i elevanmälan.

Så här fungerar turordning till antagningen:

Vid platsbrist ges företräde enligt följande prioriteringsordning:

  • Syskonförtur

  • Anmälningsdatum

För antagning till hösttermin 2021, vilket är starten för Medåkers Friskola, gäller den ordning som elevanmälan tagits emot, antingen via mail eller post.