Arbetet med tillståndsansökan fortgår

Arbetet med tillståndsansökan för att starta Medåkers Friskola fortgår. Vår förhoppning är att kunna vara igång när den kommunala verksamheten läggs ned, för att undvika ett glapp för befintliga elever på Medåkers kommunala skola. Dock har det slutgiltiga beslutet från Skolinspektionen ännu inte delgivits oss.

Vi förbereder oss nu för att kunna ta emot medlemsansökningar till den ekonomiska föreningen samt sponsorer till Medåkers Friskola. Mer information kommer i närtid.