Erica Sundqvist

Socialt företagande

Medåkers Friskola deltog i en paneldebatt som Region Västmanland, Coompanion Mälardalen och Västerås Science Park bjöd in till. Det var ett avslutsevent för projektet ”Utveckla socialt företagande i Västmanland.” Man diskuterade tex om vad socialt företagande är, hur man tillsammans har utvecklat det sociala företagandet i länet samt dess viktiga roll när det gäller att …

Socialt företagande Läs mer »

Föreningsstämma

Medåkers Friskolas föreningstämma hålls måndagen den 28 september kl 18.00 i Medåkers Bygdegård. Röstberättigade på föreningsstämman är de föreningsmedlemmar som betalt in medlemsinsats och medlemsavgift för år 2020. Efter sedvanliga årsmöteshandlingar bjuds det på kaffe och fika. Varmt välkomna!

Uppdatering

I början av juni fick Medåkers Friskola ekonomisk förening avslag på friskoleansökan.  Skolinspektionen godkände inte finansieringen av skolfastigheten, hur hemkunskapen skulle bedrivas samt turordningen i antagningen till skolan. I överklagan som skickades in i slutet av juni informerade föreningen ytterligare gällande finansieringen, utvecklade mer kring hemkunskapen samt justerade stadgarna gällande turordningen i antagningen. I början …

Uppdatering Läs mer »

Angående beslutet

Vi har nu bemött Skolinspektionens beslut genom en överklagan. Styrelsen har arbetat intensivt med de små och stora punkter som Skolinspektionen gav nedslag på i sitt beslut. Dessa punkter kan vi nu bocka av: Finansiering av skolfastigheten Förbättring av det ekonomiska resultatet år 2023-2024 Fördjupad beskrivning av hemkunskapen och dess lokal Justering av stadgarna gällande …

Angående beslutet Läs mer »

Ansökan är inskickad!

Det är med stor glädje som vi äntligen kan meddela er att ansökan är inskickad! Medåkers Friskola ekonomisk förening har nu lämnat in en ansökan till Skolinspektionen om att få starta en fristående grundskola i Medåker, höstterminen 2021!