Beslut från Skolinspektionen

Styrelsen för Medåkers Friskola ekonomisk förening har 2020-06-09 fått ett beslut från Skolinspektionen på sin ansökan att som huvudman starta fristående grundskola i Medåker till höstterminen 2021. Tyvärr är beslutet ett avslag på ansökan.

Styrelsen har 3 veckor på sig att överklaga beslutet och åtgärda de punkter som Skolinspektionen anmärkt på.

Följande stora punkter måste lösas:

  • Finansiering av skolfastigheten. Arboga kommunfastigheter har ett bokfört värde på 4,3 miljoner på fastigheten. Skolinspektionen ser inte att vi har en ekonomisk möjlighet att överta skolfastigheten.
  • Sämre ekonomiskt resultat läsår 2023/2024 enligt vår inlämnade elevprognos och budget.

Även följande punkter av enklare karaktär ska åtgärdas:

  • Urvalskriterierna som står i stadgarna godtogs ej. Närhetsprincipen och förtur för förskolebarnen behöver tas bort, så att Medåkers Friskola tydligt är öppen för alla.
  • Hemkunskapslokal. Skolinspektionen avslog vår plan för hemkunskapsundervisningen.

Styrelsen ser inte ovanstående punkter som omöjliga att hantera, och kommer att lämna in en överklagan. Dock är det viktigare än någonsin att alla som vill ha en skola i Medåker visar sitt stöd och hjälper till med att hitta lösningar till finansieringen av fastigheten.

Skolstart till höstterminen 2020 är därmed inte möjlig, utan vi siktar på att kunna starta Medåkers Friskola till höstterminen 2021, enligt den ursprungliga ansökningsprocessen.

Om du vill träffa styrelsen för mer info och dialog, så finns representanter närvarande på Medåkers Bygdegård onsdagen den 10 juni kl. 18.30.