Covid-19

Stanna hemma vid symtom, tvätta händerna ofta, hosta/nys i armvecket och håll avstånd!

Medåkers Friskola följer Folkhälsomyndigheten och de lokala riktlinjerna i Västmanland och rekommenderar därmed eleverna från förskoleklass och uppåt att stanna hemma vid symtom samt ta Covid prov vid symtom. Läs mer om symtom på 1177: 

https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-coronavirus/  

 

“Du som har konstaterad covid-19 ska vara hemma tills allt följande gäller: 

  • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk. 
  •  Du mår tydligt bättre. 
  • Du har varit feberfri i två dygn.

…Vuxna och barn som bor med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma i sju dygn och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symtom. Räkna från den dag som personen med covid-19 lämnade provet” (1177 Vårdguiden Covid-19). 

 

Här nedan finner du en länk med information om Covid-19 som är riktad till barn och unga:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/