Etableringskontrollen godkänd

Vid nyetablering av skolverksamhet så genomför alltid Skolinspektionen en sista kontroll (etableringskontroll) inför skolstart, för att se så att allt är på plats. Personalen ska vara anställd, lokalerna iordningsställda och ekononomin i balans mm. Även för Medåkers Friskola har en sådan etableringskontroll genomförts här under våren 2021. I förra veckan fick vi beskedet att vi är godkända!