Friskolegäst och första sponsorer

Gårdagens styrelsemöte gästades av en representant från en friskola på landet som gjort samma resa som vi nu är mitt inne i. Det var mycket inspirerande att höra hur de startat sin friskola, speciellt eftersom både förutsättningarna och utgångssituationen varit väldigt lik vår. Vi fick också möjlighet att bolla frågor och tankar som uppkommer naturligt ju längre vi kommer på vår spännande resa.

I vårt nätverkande med friskolerepresentanter har vi mött ett otroligt engagemang och en enorm vilja att skapa den bästa utbildningsmiljön för barnen med stor helhetssyn kring pedagogik, hälsa, kost m.m. Det finns en stor glädje i möjligheten att få bygga en trygg och utvecklande arbetsplats för våra barn, en plats som de faktiskt vistas i en stor del av sin tid.

Medåkers Friskola har även fått sina första två sponsorer, eller ”faddrar” som vi väljer att kalla dem som vill stötta skolan genom sponsring. Detta är såklart mycket glädjande, då det möjliggjort att vi nu är igång med resan!
Vi sänder ett stort tack till Ecoklimat och IVT Center.

Medåkers Friskolas vision är att vara en mindre skola, på landet. En skola där varje individ blir sedd och får möjligheten att utveckla sin unika potential. Som sponsrande fadder är du som privatperson eller företag med och stöttar vår vision, samtidigt som du bidrar till en levande bygd. Ett reklamavtal finns framtaget som specificerar vad vi kan ge tillbaka till dig och/eller ditt bolag. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.