Föreningsstämma

Medåkers Friskolas föreningstämma hålls måndagen den 28 september kl 18.00 i Medåkers Bygdegård.

Röstberättigade på föreningsstämman är de föreningsmedlemmar som betalt in medlemsinsats och medlemsavgift för år 2020. Efter sedvanliga årsmöteshandlingar bjuds det på kaffe och fika.

Varmt välkomna!