Medåkers Friskola ekonomisk förening

Ansökan om att bilda bolaget Medåkers Friskola ekonomisk förening är inskickat och under handläggning av Bolagsverket.
I stadgarna finns bl.a. inskrivet att eventuella vinstmedel skall återinvesteras i skolverksamheten. Det kommer att vara möjligt att ansöka om medlemskap i den ekonomiska föreningen, antingen som fullvärdig föreningsmedlem eller som stödmedlem. Mer information om medlemskap kommer att publiceras under våren.