Vill du bli medlem i Medåkers Friskola ekonomisk förening?

En förutsättning för en levande landsbygd, är att det finns en skola i bygden. Hjälp oss genom att stötta vår skola.
Du behöver inte ha barn i skolan eller ha anknytning till Medåker, för att stötta oss.

Vi har två olika medlemskap, välj det som passar dig:

Medlem

Som föreningsmedlem har du har rösträtt på föreningens årsstämma och skyldighet att följa föreningens stadgar och beslut samt ställa upp med ideella arbetsinsatser för skolans och/eller föreningens utveckling om det behövs.

 

1000 kr – Insats/engångsavgift.

500 kr/årlig medlemsavgift.

Stödmedlem

Du kan bidra ekonomiskt och följer föreningens stadgar, utan att omfattas av skyldigheter på samma sätt som föreningsmedlem. Stödmedlemmar har förslags-och yttranderätt men ingen rösträtt på årsstämman.

 

500 kr/år, med erbjudande om fortsatt stöd kommande år.

Läs mer i våra stadgar, som du hittar här.

Medlemsansökan