Michael Deubler blir rektor för Medåkers Friskola

Styrelsen för Medåkers Friskola ekonomisk förening är mycket glada över att få välkomna Michael Deubler till tjänsten som rektor på Medåkers Friskola. Michael kommer att tillträda som rektor 1 mars 2021.

Michael är 58 år, född och uppvuxen i Arboga men har efter tiden på Vasagymnasiet bott och arbetat på andra orter. Under 2020 återvände han ”hem” till sina rötter och är nu åter bosatt i Arboga.

Under stor del av sitt yrkesverksamma liv har Michael arbetat inom skolväsendet och brinner bland annat för pedagogiken Aktivt lärande, vilket kort sammanfattat innebär att eleven lär sig tolka och förstå det den lär sig och att läraren möter eleven där den befinner sig. Detta går hand i hand med Medåkers Friskolas målsättning att varje elevs unika potential blir tillgodosett då varje elev blir sedd i de små klasserna. Michael ser småskaligheten på Medåkers Friskola som en spännande form som han gärna är med och utvecklar.

– Jag ser på Medåkers Friskola som den lilla skolan med Bullerbykänsla och med lärandet i fokus, berättar Michael. Med en liten skola och små klasser har vi lättare att uppmärksamma varje elev, då är det möjligt för eleven att utvecklas där man befinner sig.

– Pedagogik kommer att vara centralt i skolans dagliga arbete, inte bara teoretiskt utan i praktiken, i det dagliga arbetet.

Michael fortsätter med att berätta om praktisk erfarenhet av att arbeta med inkludering i skolmiljön, som han också anser är mycket viktigt:

– ”Jag är med” är något som kommer att genomsyra Medåkers friskola, det betyder inkludering istället för exkludering, säger Michael. Enkelt förklarat kan alla barn få vara med i en lek genom att säga ”jag är med” och får då vara med i leken, inte ta över den, utan vara med på samma villkor. Jag har sett det fungera i praktiken, det är en erfarenhet jag tar med mig till Medåkers friskola.

Michael Deubler är fritidsledare, gymnasielärare samt har över 10 års erfarenhet av att leda skolan som rektor. Med sin grund som fritidsledare känns också friskolans profilering mot natur och idrott väldigt passande.