Nu är det klart!

Ansökan om att starta en fristående grundskola i Medåker höstterminen 2021 är beviljad av Skolinspektionen!

Den 16 september fastställde Förvaltningsrätten att Medåkers Friskola ekonomisk förening har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. Därmed upphävdes Skolinspektionens avslag och ansökan återförvisades till Skolinspektionen för vidare handläggning.

Måndagen den 21 september kom äntligen beskedet från Skolinspektionen att ansökan för att starta friskola i Medåker beviljas.

Styrelsen för den ekonomiska föreningen kommer nu att skapa en detaljplan för allt arbete som ska genomföras tills Medåkers Friskola kan välkomna sina elever i augusti 2021. Inom kort kommer ytterligare information att publiceras här på hemsidan angående när vi öppnar ansökan för elevplats m.m.

Det känns helt fantastiskt att äntligen få sätta igång med vår vision på riktigt, nämligen att skapa en mindre skola där mottot är att varje elev ska utvecklas för att nå sin fulla potential och känna sig trygg. Vi tror att Medåkers Friskola är ett viktigt småskaligt alternativ i Arboga kommun, tillgängligt för hela Västra Mälardalen. Med skolans natur- och idrottsprofilering slår vi ett slag för barnens hälsa och för en pedagogik som genomsyras av vistelse i och koppling till naturen.

//Styrelsen Medåkers Friskola ekonomisk förening