Positivt samband mellan rörelse i skolan och lärande

Det publiceras idag en hel del forskningsrapporter om vikten av fysisk aktivitet i samband med inlärningsförmåga i skolan, om hjärnans utveckling och hur regelbunden rörelse påverkar oss i vårt dagliga liv.


En del av den drivkraft som finns bakom viljan att utveckla skolan i Medåker handlar om kopplingen mellan fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga i skolbänken. Därav önskan att profilera skolan mot idrott & natur. Ambitionen är att väva in daglig rörelse i skolan för att motivera, inspirera och öka elevers inlärningsförmåga. Det publiceras forskningsrapporter som pekar på betydelsen av fysisk aktivitet i skolmiljön, och det är spännande kunskap att ta till sig av, för den som är intresserad.

Länk till artikel i ämnet, på Skolverket:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/positivt-samband-mellan-rorelse-i-skolan-och-larande?fbclid=IwAR2S8ijx2SX_YOsfwP6DBzK3WXQNcW9BG-azJKIaOfTcs5ec7AIpuWmCAMk