Resumé från Informationsträff 20 maj 2020

Onsdagen den 20 maj bjöd styrelsen för Medåkers Friskola ekonomisk förening in allmänheten på en informationsträff med anledning av Arboga kommuns beslut den 14 maj att lägga ned Medåkers Skola till höstterminen 2020. Under det korta informationstillfället presenterade styrelsen sig själva och sin vision med Medåkers Friskola, samt informerade om det aktuella läget för en möjlig uppstart av friskolan till hösten 2020.

Vad är Medåkers Friskola för skola?

Medåkers Friskola kommer att inneha årskurserna F-6 och kommer initialt att ha blandade åldersklasser. Planen är att ha 4 klasslärare till att börja med (F, 1-2, 3-4, 5-6). Medåkers Friskola ekonomisk förening kommer även att erbjuda fritidsverksamhet. Föreningen/skolan är icke vinstdrivande och religiöst samt politiskt obundna.

Friskolan är ett viktigt småskaligt alternativ för alla i Arboga kommun med omnejd, samtidigt som det är ett nav i landsbygden med synergieffekter och helhetssyn med det lokala närings- och föreningslivet. Friskolan kommer att ha en profilering med natur och idrott, vilket innebär att utomhusvistelse, natur och rörelsepedagogik kommer att genomsyra utbildningen, samt att det finns 130 extra timmar idrott tillagda i timplanen.

Tidplan

Ansökan till Skolinspektionen är klar och har börjat hanteras av myndigheten. Kompletteringar pågår just nu och kommer att sändas in denna vecka (vecka 21). I och med Arboga kommuns beslut om nedläggning av den kommunala skolan i Medåker, kommer den ekonomiska föreningen att skicka in särskilda skäl för skyndsam hantering till Skolinspektionen. Detta är ett sätt för Skolinspektionen att kunna skynda på ärenden som annars skulle följa ett ordinarie ansökningsförfarande, vilket skulle innebära att beslut ska finnas tillhanda senast 1 oktober 2020 med start av skola ht 2021. Den ekonomiska föreningens förhoppning är att Skolinspektionen ska finna de särskilda skälen starka nog för att hantera ärendet mer skyndsamt och kunna ge besked inom närtid. Det finns dock inga löften eller garantier från Skolinspektionen att detta är möjligt.

Förhandlingar om skollokalerna pågår just nu med Arboga kommun.

Rekrytering av tilltänkt rektor är i princip klart, men kommer av naturliga skäl inte kunna slutföras förrän Skolinspektionen gett besked om att friskolan kan startas. Rekrytering av lärare och övrig personal kommer att göras så fort besked ges från Skolinspektionen. Medåkers Friskola ekonomisk förening har redan idag fått förfrågningar från behöriga lärare om de tjänster som kommer att finnas på friskolan, och föreningen ser inte rekryteringen som något stort hinder för att starta friskolan till ht 2020. Beroende på när beskedet kommer från Skolinspektionen kan det dock finnas behov av tillfälliga vikarier tills samtliga anställningar träder i kraft (med tanke på bl.a. uppsägningstider).

Vad kan jag hjälpa till med?

Den största tröskeln som Medåkers Friskola har i uppstartsläget är pengar. Ekonomi och budget är i balans när skolverksamheten väl är igång, men det initiala kapitalet för köp av fastighet, inventarier, lärarlöner m.m. är något som den ekonomiska föreningen gärna tar emot hjälp för. Det finns reklamavtal framtaget för sponsorer, både för privatpersoner och företag. Kontakta oss om detta är intressant. Som juridisk person eller privatperson kan man också visa sitt stöd genom att bli medlem i föreningen, se Medlemskap. Som stödmedlem ger man ett ekonomiskt bidrag och som föreningsmedlem har man också rösträtt på föreningsstämman samt ställer upp med ideella krafter i den mån den ekonomiska föreningen anser det behövas. Vi vill dock poängtera att det ideella arbetet inte handlar om att bemanna skolan. Den ekonomiska föreningen har budgeterat för anställd personal till den totala skolverksamheten, inklusive skolmatsal och städ.

Vi tar tacksamt också emot hjälp med att sprida vårt budskap via sociala medier och andra nätverk, hjälp oss att visa upp en blivande småskalig skola som sätter barnens trygghet och välmående i fokus!

Om och när Skolinspektionen ger oss grönt ljus för en friskola i Medåker, kommer vi behöva hjälp med att ställa i ordning skola och skolgård.

All ideell hjälp och allt engagemang vi kan få till Medåkers Friskola är guld värt, så tveka inte att kontakta oss om du har en tanke, en idé eller en fundering kring något. Medåkers Friskolas primära syfte är att ge barnen en trygg och bra utbildning och en god arbetsmiljö för alla som vistas i skolan.

Nu hoppas vi på ett positivt och snabbt svar från Skolinspektionen! När besked kommer, och vi kan öppna platsansökan för skolan, kommer fler informationsträffar att utannonseras.