Skolskjuts

Medåkers Friskola erbjuder skolskjuts från uppsamlingsplatser i Arbogas tätort, Köpings tätort, Himmeta samt Fellingsbro. Skolan har i dagsläget en skolbuss som trafikerar samtliga turer, varför det kan uppstå viss väntetid efter skoldagens slut och innan skoldagens början. Den tiden har eleven möjlighet att vistas på fritids. Turerna ses över inför varje terminsstart samt vid elevförändringar i skolan.

Elever som bor inom skolans upptagningsområde har möjlighet att ansöka om skolskjuts från Arboga kommun.