Styrelsen för Medåkers Friskola ekonomisk förening

 

Ordförande Mikael Gustafsson

Kassör Peter Lövdin 

Sekreterare Erica Sundqvist 

Ledamot Dan Mårtensson 

Ledamot Johan Johansson 

Ledamot Jennifer Westermann

Suppleant Annica Gustafsson

Suppleant Sandra Johansson

Suppleant Katja Makkonen 

  

  

Styrelsen för Medåkers Friskola

 

 Från vänster: Peter Lövdin, Johan Johansson, Annica Gustafsson, Katja Makkonen, Jennifer Westermann, Mikael Gustafsson, Erica Sundqvist, Sandra Johansson

(saknas på bild: Dan Mårtensson)

Kommunikatör

Katja Makkonen

Mailadress: katja.makkonen@medakersfriskola.se 

Mobilnummer: 070-7495755