Uppdatering

I början av juni fick Medåkers Friskola ekonomisk förening avslag på friskoleansökan.  Skolinspektionen godkände inte finansieringen av skolfastigheten, hur hemkunskapen skulle bedrivas samt turordningen i antagningen till skolan.

I överklagan som skickades in i slutet av juni informerade föreningen ytterligare gällande finansieringen, utvecklade mer kring hemkunskapen samt justerade stadgarna gällande turordningen i antagningen.

I början av augusti fick föreningen svar från Skolinspektionen att man backat gällande hemkunskapen samt turordningen och gav föreningen ok på dessa punkter. Skolinspektionen godtog dock inte informationen gällande finansieringen och det nya aktuella priset för skolfastigheten, utan kallar informationen för taleändring dvs att föreningen inkommit med nya uppgifter efter att Skolinspektionen fattat sitt beslut.

Föreningen har efter Skolinspektionens svar skickat in ett yttrande med hjälp av föreningens anlitade jurister. Föreningen för där fram att Skolinspektionen brustit i sitt åtagande i serviceskyldighet och utredningsskyldighet (förvaltningslagen). Föreningen menar att Skolinspektionen tydligare borde beskrivit varför delar inte godkänts samt gett chansen till att styrka det som behövdes. Föreningen hävdar också att den nya informationen bara ytterligare förstärker de goda ekonomiska förutsättningarna. Föreningen hävdar att dessa nya omständigheter inte är taleändring utan ligger inom ramen för vad som är ok att framföra i processen.

I och med detta yttrande hoppas styrelsen att ärendet skickas tillbaka till Skolinspektionen för att beredas vidare enligt föreningens upprättade tidsplan med skolstart ht 2021.

Information uppdateras löpande.