Vanliga frågor & svar

Vad är en Friskola?

En friskola är en skola som drivs av en annan huvudman än en kommun. Den finansieras på samma sätt som de kommunala – av offentliga medel, skolpeng.

 

Profileringen natur och idrott, vad innebär det?

Idrott har prioriterats extra i timplanen, vilket leder till fler idrottslektioner. Medåkers Friskola kommer att ha ett nära samarbete med olika idrottsföreningar. Naturen kommer att genomsyra undervisningen genom utomhuspedagogik, vi har naturen och skogen nära.

 

Vad kommer Medåkers Friskola kunna erbjuda?

Medåkers Friskola kommer att kunna erbjuda ett nytt och intressant alternativ i Arboga kommun. Friskolan ger möjlighet för föräldrar att välja en lugn och trygg skolmiljö till sina barn, en mindre skolenhet som möjliggör optimala utvecklingsmöjligheter och att eleverna blir sedda. Vi kommer att erbjuda en mindre skola där varje elev utvecklas för att nå sin fulla potential. Ambitionen är att klasserna i Medåkers Friskola ska ha färre elever än genomsnittet. Medåkers Friskola kommer att erbjuda en skola med natur och idrott som profilering.

 

Räcker det om ena föräldern skriver under elevanmälan?

Nej, båda vårdnadshavarna måste skriva under.

 

Kan man skicka in en elevanmälan fast barnet ska börja förskoleklass om flera år?

Det går alldeles utmärkt, man kan skicka in elevanmälan flera år i förväg för att säkra sin plats. 

 

Inom idrotten så ingår ju i kommunala skolorna bad och skridsko. Kommer även friskolans elever få ta del av detta?

Ja, det ingår i Skollagen att barn ska få möjlighet att få lära sig simma. Eleverna på Medåkers Friskola kommer både få bada och åka skridskor.

 

Kommer hemspråk att erbjudas?

skolförordningen kan man läsa att huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever som har rätt till undervisning i det språket , att dessa elever vill få undervisning i språket samt att det finns en lämplig lärare.  När det gäller de nationella minoritetsspråken räcker det att en elev vill få undervisning och att lämplig lärare finns. Medåkers friskola har ambition att erbjuda modersmålsundervisning. 

 

 

I vissa skolor idag finns läxhjälp. Är detta något ni kommer att ansöka om?

 Den frågan har vi inte tagit ställning till än, men vi vet att det finns andra friskolor som erbjuder sådan hjälp. Styrelsen har inte tagit något beslut om detta, men frågan diskuteras i styrelsen. 

 

 

Kommer det finnas tillgång till ex specialpedagog för barn som behöver extra hjälp?

I Skollagen står det att alla skolor ska ha tillgång till en skolhälsa och det innebär även specialpedagog. Det kommer alltså finnas tillgång till specialpedagog på Medåkers Friskola. Behöver ditt barn extra stöd så kommer det finnas stöd att tillgå. 

 

Hur blir det med estetiska ämnen såsom musik och bild mm? 

Dessa ämnen kommer vi att ha enligt skollagen och läroplanen. Alla barn ska ha musik och bild i skolan. 

 

 

Erbjuder ni vegetarisk mat? 

Ja, det kommer att erbjudas vegetarisk mat. 

 

 

Blir det ungefär samma tider i skolan som förut? 

Ja det blir ungefär samma tider, vi har inte satt exakta tider ännu. Men tiderna blir som skolor normalt brukar ha. Dock är läroplanen utökad då vi vill ge eleverna fler idrottstimmar, men det handlar i snitt om ca 20 minuter per dag. 

 

 

Får ni redan i år börja använda skolgården? 

Vi tillträder fastigheten i god tid innan skolstart så vi hinner sätta vår prägel på skolan och skolgården. 

 

Hur blir det med rinken? 

Rinken ska renoveras och kommer att användas framöver. 

 

 

Får ni använda gamla köket och matsalen eller måste det byggas nytt? 

 

 Ja, köket och matsalen som finns kommer att användas. Maten kommer att tillagas där. 

Vi kommer att köpa hela fastigheten. 

 

 

Var kommer fritids att vara? 

 

Vi kommer att ha en pedagogik som innebär mer rörelse och utomhusvistelse, det kommer även att gälla på fritids.  Fritids  kommer att använda en del av skolbyggnaden.   

 

 

Hur kommer elevernas sockerintag se ut vad det gäller skolmat och mellanmål? Är det något ni tänk på? Kommer ni eftersträva lägre sockerintag för eleverna? 

Vi tänker lokalproducerat så långt det går och hälsosam profilering även när det gäller matfrågan. Vi har inte kommit in på denna detaljfråga ännu.

 

Kan mitt barn få skolskjuts till Medåker  Friskola från stan? Hur ser det ut med övrig skolskjuts?

Medåkers Friskola kommer att erbjuda skolskjuts  från  uppsamlingsplatser i Arboga tätort.  Uppsamlingsplats på norr, söder, öster och väst er – mer exakta platser  meddelas när vi vet var efterfrågan finns.  Glöm ej att kryssa i önskan om skolskjuts i elevanmälan.

Arboga kommun erbjuder skolskjuts på befintliga rutter om det kan ske utan organisatorisk och ekonomisk påverkan.  Ansökan om sådan skolskjuts görs direkt till kommunen. 


Kommer ni ha några  event eller öppethus framöver?

 

Vi gör ett nytt försök till våren med att anordna öppethus  då vi kan visa skollokalerna och presentera rektorn.  Intresserade är även välkomna att höra av sig innan för privat visning .

 

 

Hur blir jag eller mitt företag fadder/sponsor till Medåkers Friskola?

Maila eller ring (se kontakter) för mer information.

 

Måste man vara medlem för att ha sina barn på friskolan?

Nej, det är inget krav och ger ingen fördel om man är det. Däremot välkomnas alla medlemmar coh stödmedlemmar, då man kan stötta friskolan genom att vara medlem. Skolan är öppen för alla. 

 

Kostar det pengar att gå i en friskola?

Nej, fristående skolor får inte ta ut några avgifter för grundskolan.

 

 

Kommer friskolan att vara vinstdrivande?

Eventuell vinst kommer att återinvesteras i elever, lärare och skola.

 

Hur kan jag stötta friskolan?

Som privatperson kan du stötta friskolan genom medlemskap i Medåkers Friskola ekonomiska förening, antingen som föreningsmedlem eller som stödmedlem. Även juridisk person (företag) kan välja stödmedlemskap.

Privatperson och företag kan även stötta friskolan genom fadderskap/sponsring men också genom att skänka valfritt belopp so m gåva.

 

Vad är det för skillnad på föreningsmedlem och stödmedlem?

Som föreningsmedlem har du rösträtt på föreningens årsstämma, och omfattas av de skyldigheter som föreskrivs i §6 i föreningens stadgar. För att bli föreningsmedlem krävs, förutom årlig medlemsavgift, en fast insats på 1 000 kr (engångsbelopp).

Som stödmedlem har du endast  förslags- och yttranderätt på föreningens årsstämma men ingen rösträtt. Du har möjlighet att stötta föreningen med en årlig medlemsavgift och omfattas inte av de skyldigheter som föreskrivs i §6 i föreningens stadgar. 

 

Arbetsgrupper? 

Vi har olika arbetsgrupper som fördjupar sig och arbetar med olika delar i denna process. Vi tar gärna emot fler personer i våra arbetsgrupper. Hör av dig om du är intresserad!

 

 

Vad händer med min inbetalda insats och medlemsavgift om skolan inte startar?

Om skolan av någon anledning inte kan starta, t.ex. om Skolinspektionen avslår ansökan, tas beslut på kommande årsstämma om eventuell upplösning av föreningen. Betalda insatser hanteras enligt §20 i föreningens stadgar. Frågan om övriga eventuella behållna tillgångar hanteras på samma årsstämma.

 

Hittade du inte vad du sökte?